BG
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  НОВИНИ
  ПАРТНЬОРИ
  ПОРТФОЛИО
  РЕКЛАМА
  УЕБ ДИЗАЙН И 3D
  ТУРИЗЪМ
  PR СЪБИТИЯ
  ПРОЕКТИ
  ВЕЛО РАЛИ
  МАГАЗИН
  ГАЛЕРИЯ
  "PROFIT" КЛУБ
  КЛУБ "КРИВА СПИЦА"
  КОНТАКТИ
ВЕЛО РАЛИ "ПАРАЛЕЛНА ВСЕЛЕНА ХИСАР 2006 " (9-10 септември 2006г.)
 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Байк Ралита “Паралелна Вселена” са състезания по планинско колоездене за любители и професионалисти. Маршрутите са подбрани по следните критерии: с приключенски характер (естествени препятствия с пренасяне на велосипеда), с елементи на ориентиране, кроскънтри, даунхил, природни забележителности, лесно отцепващи се райони, красива природа и други. Целите на байк ралитата са: популяризиране на планинското колоездене; спорт каляващ дух и тяло; незабравими приключения, както и нови запознанства с хора за които колоезденето е хоби или любим спорт.
Трасетата при този тип състезания са маркирани с табели и не са обезопасени. Отговорността при възникнали инциденти е изцяло на колоездача. Медицински екип или екип на Планинска Спасителна Служба се намесва само при наложаща необходимост.
В състезанието имат право на участие всички лица отговарящи на
посочените по долу условия, като са в следните възрастови граници:
юноши и девойки до 18 години (до 16 години участват само в отбор с придружител);
мъже и жени от 18 до 40 год. ;ветерани над 40 год.

1. Всички участници в състезанието трябва да пристигнат в базата един ден преди старта, най-късно до 21.00 h., за да бъдат настанени по реда на пристигане и да получат инструкции, състезателни номера, карта на маршрута, паспорт и да подпишат декларация според правилата за участие.
2. Организатора и контролната комисия правят задължително застраховка, технически преглед на велосипеда и проверка за наличие на вело каска и ръкавици.
3. Попълва се и се изпраща заявление за участие посочено на уеб сайта за състезанието най-късно до 12.00 часа на седмият ден преди старта.
4. Участието се потвърждава с внасяне на таксата за участие, не по късно от 12.00 часа на петият ден преди старта.
5. В навечерието на старта се изискват задължително:
- медицинско уверение от личния лекар за добро здравословно състояние издадено не по-рано от три дни преди старта.
- ордер за платена такса ( издава се от банката при плащането на таксата посочена в заявлението ).
- полица за сключена застраховка ( прави се от организатора и е включена в таксата, независимо дали лицето вече има такава ).
- Попълнена и лично подписана декларация, че са изпълнени всички изисквания и, че участника в състезанието е съгласен с правилника.
- бележка от контролната комисия за технически изправен велосипед ( задължително маунтин байк без значение на марката, достатъчно здрав за подобно трасе ), наличие на вело каска и ръкавици.                                           - Номер на мобилен телефон с който участника ще бъде по време на състезанието.
6. Отбори се формират от 2 състезателя. Фирми, клубове и организирани състезатели могат да участват с повече от един отбор.
7. Лица под 16 години се допускат в отбор само с лице над 18 години и при представено писмено съгласие на родителите за конкретното състезание.
8. В състезанието не се допускат участници неотговарящи на условията и несъгласни с правилника на организатора.
9. Краен срок за изпращане на заявление - 12.00 часа на 01. 09. 2006 год.
10. Краен срок за плащане и записване - 12.00 часа на 04. 09. 2006 год.
11. Желаещите да участват в състезанието след изтичане на крайният срок за заплащане на таксата, заплащат същата плюс 50% от нея.

Забележка! При отказ на участие след записване и плащане на таксата, същата не се изплаща обратно.

Декларация

(попълва се при пристигане в базата, преди състезанието)


Аз ………………………………………………………………………………………………
(трите имена)
ЕГН : ………………..., л.к. №. ……………….., издадена от .……………………..
Декларирам, че съм запознат (а) и съм съгласен (а) с условията и правилника за участие в състезание по планинско колоездене "Вело Рали - Паралелна Вселена" което се провежда на 09 и 10. 09. 2006 г. и се организира от Паралел Юнивърс ЕООД.
Инструктиран (а) съм за опасностите по трасето и се задължавам да не излагам на опасност мен и останалите състезатели.
Нося сам (а) отговорност при всякакви злополуки по време на състезанието.
При невъзможност да продължа състезанието или не взема своевременно заверки от съдиите, задължително се прибирам в базата и информирам съдийския състав или организатора за моето отпадане от състезанието.
За неспазване на правилника, условията за участие и препоръките поставени от организатора и съдийския състав, сам (а) нося отговорност за последствията.
Направена ми е планинска застраховка от организатора, представил (а) съм медицинско уверение за добро здравословно състояние (необходимо за този период) издадено от компетентните органи и декларация със съгласието на родителите ми за участие в състезанието ( само за участници до 18 години ).
Представил (а) съм всички документи изисквани от организатора и нося сам (а) отговорност при повреда на личният ми велосипед и произтеклите от това вреди, както и за инциденти при не използване на лични предпазни средства по време на състезанието.

Дата: …………………….. …………………………….


Подпис на декларатора: ....................................

© Parallel Universe. Всички права запазени