BG
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  НОВИНИ
  ПАРТНЬОРИ
  ПОРТФОЛИО
  РЕКЛАМА
  УЕБ ДИЗАЙН И 3D
  ТУРИЗЪМ
  PR СЪБИТИЯ
  ПРОЕКТИ
  ВЕЛО РАЛИ
  МАГАЗИН
  ГАЛЕРИЯ
  "PROFIT" КЛУБ
  КЛУБ "КРИВА СПИЦА"
  КОНТАКТИ
ВЕЛО РАЛИ "ПАРАЛЕЛНА ВСЕЛЕНА ХИСАР 2006 " (9-10 септември 2006г.)
 
 
ПРАВИЛНИК

1. В състезанието се допускат само участници отговарящи на условията поставени от организатора.
2. Всеки участник задължително попълва и подписва лично декларация за съгласие с условията и правилника на организатора.
3. Всеки участник получава индивидуален състезателен номер и паспорт, които са неразделна част по време на състезанието.
4. Състезателят е длъжен да пази и предоставя състезателния си паспорт на всички контроли. Контролите заверявящи с печати паспортите са с отличителни знаци и на обявени от организатора места.
5. Състезателите нямат право да се отклоняват от маркираното за състезанието трасе.
6. Moже да се почива в страни на трасето, така че да не се пречи на останалите състезатели.
7. Решението на организатора, съдийския и контролен състав не подлежи на оспорване.
8. Независимо от препятствията по трасето, състезателното време на всички участници тече без прекъсване.
9. Задължително е използването на вело каска и ръкавици. Без тях участникът се отстранява и не се допуска до състезанието.
10. Забранява се на състезателите да карат голи ( изисквания към екипа няма ).
11. Задължително се спазват правилата за движение по пътищата изисквани от КАТ-България.
12. Забранява се употребата на алкохол и други упойващи и стимулиращи вещества по време на състезанието.
13. По време на състезателния етап е забранено движението по трасето на колоездачи неотговарящи на условията на организатора.
14. За неприлично поведение от страна на състезателя или неговите придружители, същият се дисквалифицира.
15. При пукане на гума или техническа повреда на велосипеда, състезателят сам отстранява повредата и продължава състезанието. Носенето на велосипеда до края на етапа също се зачита за финиширане, но времето тече и има вероятност да изпусне контролите. В такъв случай състезателят отпада.
16. Състезателя може да потърси помощ от колегите си, като тяхното време също тече. При условие, че състезателят потърси техническа помощ от организатора или контролите, същият отпада от състезанието.
17. При необходимост от медицинска помощ се вземат допълнителни мерки от "Х" контролите, организатора, медицинският екип и Планинска Спасителна Служба.
18. Старта на всички етапи е масов. Състезателното време се отчита с точност една секунда от съдийската комисия.
19. Лица на възраст до 18 години, трябва да представят писмено съгласие от родителите на лицето за участието му в състезанието. В противен случай лица под 18 години не се допускат за участие от съображения за сигурност.
20. Лица под 16 години участват само с придружител над 18 години в отбор. Не се допускат индивидуално.
21. При отказ на състезател, невъзможност да продължи или голяма техническа повреда е необходимо незабавно да се информират съдиите, контролите и организатора. Състезателят отпада от състезанието.
22. Носенето на дрехи, резервни гуми, части и други принадлежности по трасето е разрешено само, ако се носят лично от състезателя в раница.
23. Ако един от двамата участници в отбора се откаже или отпадне, отбора се разпада и не участва в отборното класиране. Другият участник има право да продължи за индивидуалното класиране, но се наказва, като към времето му се прибавя един час, независимо каква е причината за отпадане на съотборника му. Ако и двамата съотборници финишират на определеният етап и единият се откаже или отпада след финиширането си за етапа  по някаква причина, другият има право да продължи за индивидуалното класиране без наказание от един час.
24. Класирането е в две отделни категории: индивидуално и отборно, като състезателите от отбора не участват в индивидуалното класиране.
25. Класиране на отбор се прави само при финиширане и на двамата съотборници, като се отчита времето на последният. Максималната разлика във времената на първия и втория състезател в отбора не трябва да надвишава 2 минути. При разлика по голяма от две минути, засечена от контролите и съдиите, отбора се разпада и не участва в отборното класиране. През цялото време отбора трябва да се движи заедно.
26. Всички състезатели от разпадналите се отбори могат да продължат състезанието и даучастват в индивидуалното класиране, като и двамата съотборници се наказват с прибавяне на един час към времето на всеки. Индивидуалното класиране е в три категории: юноши и девойки, мъже, жени и ветерани. Лица под 16 години се допускат само в отбор с придружител и участват само в отборното класиране. При разпадане на отбор в който участва лице под 16 години и двамата участници се отстраняват от състезанието.
27. Спирането за заверка на паспорта при контролите е задължително. Контролите ще бъдат на указаните преди старта места в определен интервал от време. Ако състезателят не влезе в контролата през този интервал от време той отпада от състезанието и е длъжен да пристигне в базата и да уведоми съдийския състав и организатора.      
Времената за контролите са изчислени при движение на състезателя със средна скорост до 10 км./час.
Първи етап: Средна контрола затваря ………… часа след старта, финална контрола затваря в .........00 часа.
Старт за етапа : 09.00 часа. Награждаване : 16.30 часа.
28. Състезател който хвърля отпадъци и замърсява околната среда ще бъде наказан с допълнителни часове или дизквалифициране от състезанието. 
29. Възрастта на състезателите се взема към датата им на раждане. Ако тази дата съвпада с някоя от датите на състезанието, то състезателят има право да избира в коя категория да се запише преди старта на състезанието. 
30. Поради дългите и пресечени трасета от съображения за сигурност и постоянна връзка с участниците в състезанието (при евентуални проблеми възникнали на състезателя), всеки участник е длъжен да носи със себе си мобилен телефон. Телефонният номер се записва от организатора по време на записването на участниците за състезанието.
31. Преди старат на всеки етап контролната комисия проверява броя на стартиралите участници. Участник, който не си е чул номера при преброяването и не е отбелязан че стартира е необходимо преди да стартира по трасето да уведоми контролната комисия от съображения за сигурност. Ако това условие не бъде изпълнено състезателят се дизквалифицира от състезанието.
32. При нарушение на правилника извън посочените забрани в него, по решение на контролната комисия или организатора, състезателят може да бъде наказан с прибавяне на допълнителнни часове към състезателното му време или да бъде дизквалифициран от състезанието.
33. "Хикс" контролите са поставени на неизвестни за състезателите места по трасето. Те следят за спазването на регламента от страна на състезателите и записват в движение номера и междинното време на всеки участник.
34. Дисквалифицираните и отказалите се състезатели продължават или се връщат съответно до базата и губят правото си да карат по трасето до завършване на състезанието. Същите се транспортират до базата самостоятелно или с помоща на организатора и ако желаят посрещат финалистите.
35. На финала състезателят предава паспорта си с всички заверки и времена отчетени от контролите, което удостоверява неговото право на участие в класирането.
36. За неспазване на правилника и нарушения на някоя от точките, състезателят се дисквалифицира веднага.


Допълнителни разпоредби

- Трасето за състезанието е маркирано с характерни и предварително обявени знаци. Опасните участъци по трасето ще са означени с предупредителни знаци !
- Ако няма знак за промяна, по маршрута се кара само направо.
- Забранява се движението на лични и придружаващи автомобили по маршрута по време на състезателния етап. Ако по време на етапа се окаже външна помощ от придружаващ автомобил без знанието на организатора, контролите и "Х" контролите дисквалифицират състезателя.
- Състезателите имат право да бъдат придружавани от лични автомобили и да получават техническа помощ от тях или организатора само след края на състезателния етап. Автомобилите с придружителите могат да се срещат и да очакват състезателите само в базата.
- Всеки състезател трябва да се движи и да финишира с велосипеда с които е започнал състезанието.
- Организатора не носи отговорност при повреда на велосипеда по време на състезанието и произтеклите от това вреди за колоездача, както и за инциденти при неизползване на лични предпазни средства.
- Всички услуги извън влизащите в таксата, се заплащат допълнително и на място.
- Организатора запазва правото си на несъществени промени и допълнения относно състезанието, както и промяна на мястото и датата на старта при извънредни обстоятелства.
- Временните класирания се обявяват на междинните бази.
- Обявяването на победителите се прави след финиширането и на последния състезател.
- Церемонията по награждаването е акт, който е необходимо да бъде уважен от всички.


© Parallel Universe. Всички права запазени