индивидуално класиране-мъже

  No Категория Име Отбор ден1 ден2 временно ден3 крайно
1 1 мъже Николай Костадинов Индивидуалист 6.24.05 4.32.03 10.56.08 1.54.07 12.50.15
2 26 мъже Богдан Бояджиев Индивидуалист 6.23.59 4.44.13 11.08.12 2.00.02 13.08.14
3 118 мъже Николай Дянков Индивидуалист 6.02.07 4.58.46 11.00.53 2.20.03 13.20.56
5 111 мъже Игнат Синицин Индивидуалист 6.42.09 5.00.23 11.42.32 1.47.54 13.30.26
8 47 мъже Тодор Ангелов Индивидуалист 7.30.43 4.59.03 12.29.46 2.01.31 14.31.17
9 129 мъже Даниел Петков Индивидуалист 7.24.52 5.22.49 12.47.41 2.17.14 15.04.55
10 6 мъже Станислав Николов Индивидуалист 7.44.53 5.45.13 13.30.06 2.17.14 15.47.20
11 3 мъже Станимир Статев Индивидуалист 8.11.28 5.23.18 13.34.46 2.18.19 15.53.05
13 87 мъже Красимир Господинов Индивидуалист 7.51.36 5.52.14 13.43.50 2.20.13 16.04.03
16 46 мъже Мирослав Пашов Индивидуалист 8.38.23 5.47.00 14.25.23 2.19.28 16.44.51
18 15 мъже Евгени Тодоров Индивидуалист 9.27.18 6.01.32 15.28.50 2.52.00 18.20.50
20 142 мъже Веселин Куршумов Индивидуалист 9.34.58 6.34.39 16.09.37 2.34.01 18.43.38
22 22 мъже Савко Ставрев Индивидуалист 9.27.08 7.05.32 16.32.40 2.45.09 19.17.49
23 120 мъже Момчил Денчев Индивидуалист 9.36.27 7.38.42 17.15.09 3.03.14 20.18.23
24 95 мъже Христо Христов Индивидуалист 9.36.27 7.38.42 17.15.09 3.03.14 20.18.23
25 90 мъже Стилян Евтимов Индивидуалист 8.39.49 8.46.41 17.26.30 2.55.10 20.21.40
26 145 мъже Гавраил Митковски Индивидуалист 10.22.56 8.30.35 18.53.31 2.29.08 21.22.39
27 84 мъже Костадин Костадинов Индивидуалист 10.48.11 7.44.40 18.32.51 3.12.50 21.45.41
28 93 мъже Светлин Папазов Индивидуалист 10.12.16 8.24.17 18.36.33 3.28.19 22.04.52
29 88 мъже Златко Русев Индивидуалист 10.33.34 8.48.24 19.21.58 3.19.30 22.41.28
30 4 мъже Димитър Пасков Индивидуалист 10.33.34 9.13.12 19.46.46 3.09.30 22.56.16
32 96 мъже Лъчезар Ташев Индивидуалист 10.22.01 8.31.08 18.53.09 4.35.18 23.28.27
33 17 мъже Пламен Георгиев Индивидуалист 10.42.36 9.46.37 20.29.13 3.48.43 24.17.56
36 143 мъже Валентин Вутев Индивидуалист 11.39.39 9.55.42 21.35.21 4.36.10 26.11.31
38 52 мъже Жеко Стойчев Индивидуалист 16.27.19 7.16.17 23.43.36 4.35.17 28.18.53

 

индивидуално класиране-жени

  No Категория Име Отбор ден1 ден2 временно ден3 крайно
1 19 жени Илинда Евтимова Индивидуалист 10.48.11 9.46.54 20.35.05 4.31.45 25.06.50

 

индивидуално класиране-юноши

  No Категория Име Отбор ден1 ден2 временно ден3 крайно
1 110 юноши Иван Иванов Индивидуалист 6.28.48 5.00.23 11.29.11 1.58.40 13.27.51
2 126 юноши Младен Младенов Индивидуалист 6.37.03 5.14.21 11.51.24 2.15.26 14.06.50
3 127 юноши Радостин Николов Индивидуалист 6.37.22 5.24.05 12.01.27 2.15.26 14.16.53
4 109 юноши Мартин Николов Индивидуалист 8.52.34 5.24.05 14.16.39 2.37.04 16.53.43
5 39 юноши Цветан Бальовски Индивидуалист 8.40.03 7.15.11 15.55.14 2.34.43 18.29.57

индивидуално класиране-ветерани

  No Категория Име Отбор ден1 ден2 временно ден3 крайно
1 115 ветерани Веселин Денизов Индивидуалист 7.43.12 5.57.18 13.40.30 2.23.22 16.03.52
2 133 ветерани Христо Гошев Индивидуалист 7.37.55 6.07.57 13.45.52 2.20.20 16.06.12
3 102 ветерани Станимир Гюров Индивидуалист 8.23.16 5.28.26 13.51.42 2.19.28 16.11.10
4 97 ветерани Иван Чапкънски Индивидуалист 9.34.57 6.41.30 16.16.27 2.44.35 19.01.02
5 98 ветерани Хараламби Ламбев Индивидуалист 9.28.59 9.55.55 19.24.54 4.01.57 23.26.51
6 11 ветерани Емил Кънев Индивидуалист 10.48.11 10.45.00 21.33.11 4.20.46 25.53.57
7 99 ветерани Димитър Балански Индивидуалист 11.17.07 10.43.00 22.00.07 4.35.16 26.35.23