общо индивидуално класиране

  No Категория Име Отбор ден1 ден2 временно ден3 крайно
1 1 мъже Николай Костадинов Индивидуалист 6.24.05 4.32.03 10.56.08 1.54.07 12.50.15
2 26 мъже Богдан Бояджиев Индивидуалист 6.23.59 4.44.13 11.08.12 2.00.02 13.08.14
3 118 мъже Николай Дянков Индивидуалист 6.02.07 4.58.46 11.00.53 2.20.03 13.20.56
4 110 юноши Иван Иванов Индивидуалист 6.28.48 5.00.23 11.29.11 1.58.40 13.27.51
5 111 мъже Игнат Синицин Индивидуалист 6.42.09 5.00.23 11.42.32 1.47.54 13.30.26
6 126 юноши Младен Младенов Индивидуалист 6.37.03 5.14.21 11.51.24 2.15.26 14.06.50
7 127 юноши Радостин Николов Индивидуалист 6.37.22 5.24.05 12.01.27 2.15.26 14.16.53
8 47 мъже Тодор Ангелов Индивидуалист 7.30.43 4.59.03 12.29.46 2.01.31 14.31.17
9 129 мъже Даниел Петков Индивидуалист 7.24.52 5.22.49 12.47.41 2.17.14 15.04.55
10 6 мъже Станислав Николов Индивидуалист 7.44.53 5.45.13 13.30.06 2.17.14 15.47.20
11 3 мъже Станимир Статев Индивидуалист 8.11.28 5.23.18 13.34.46 2.18.19 15.53.05
12 115 ветерани Веселин Денизов Индивидуалист 7.43.12 5.57.18 13.40.30 2.23.22 16.03.52
13 87 мъже Красимир Господинов Индивидуалист 7.51.36 5.52.14 13.43.50 2.20.13 16.04.03
14 133 ветерани Христо Гошев Индивидуалист 7.37.55 6.07.57 13.45.52 2.20.20 16.06.12
15 102 ветерани Станимир Гюров Индивидуалист 8.23.16 5.28.26 13.51.42 2.19.28 16.11.10
16 46 мъже Мирослав Пашов Индивидуалист 8.38.23 5.47.00 14.25.23 2.19.28 16.44.51
17 109 юноши Мартин Николов Индивидуалист 8.52.34 5.24.05 14.16.39 2.37.04 16.53.43
18 15 мъже Евгени Тодоров Индивидуалист 9.27.18 6.01.32 15.28.50 2.52.00 18.20.50
19 39 юноши Цветан Бальовски Индивидуалист 8.40.03 7.15.11 15.55.14 2.34.43 18.29.57
20 142 мъже Веселин Куршумов Индивидуалист 9.34.58 6.34.39 16.09.37 2.34.01 18.43.38
21 97 ветерани Иван Чапкънски Индивидуалист 9.34.57 6.41.30 16.16.27 2.44.35 19.01.02
22 22 мъже Савко Ставрев Индивидуалист 9.27.08 7.05.32 16.32.40 2.45.09 19.17.49
23 120 мъже Момчил Денчев Индивидуалист 9.36.27 7.38.42 17.15.09 3.03.14 20.18.23
24 95 мъже Христо Христов Индивидуалист 9.36.27 7.38.42 17.15.09 3.03.14 20.18.23
25 90 мъже Стилян Евтимов Индивидуалист 8.39.49 8.46.41 17.26.30 2.55.10 20.21.40
26 145 мъже Гавраил Митковски Индивидуалист 10.22.56 8.30.35 18.53.31 2.29.08 21.22.39
27 84 мъже Костадин Костадинов Индивидуалист 10.48.11 7.44.40 18.32.51 3.12.50 21.45.41
28 93 мъже Светлин Папазов Индивидуалист 10.12.16 8.24.17 18.36.33 3.28.19 22.04.52
29 88 мъже Златко Русев Индивидуалист 10.33.34 8.48.24 19.21.58 3.19.30 22.41.28
30 4 мъже Димитър Пасков Индивидуалист 10.33.34 9.13.12 19.46.46 3.09.30 22.56.16
31 98 ветерани Хараламби Ламбев Индивидуалист 9.28.59 9.55.55 19.24.54 4.01.57 23.26.51
32 96 мъже Лъчезар Ташев Индивидуалист 10.22.01 8.31.08 18.53.09 4.35.18 23.28.27
33 17 мъже Пламен Георгиев Индивидуалист 10.42.36 9.46.37 20.29.13 3.48.43 24.17.56
34 19 жени Илинда Евтимова Индивидуалист 10.48.11 9.46.54 20.35.05 4.31.45 25.06.50
35 11 ветерани Емил Кънев Индивидуалист 10.48.11 10.45.00 21.33.11 4.20.46 25.53.57
36 143 мъже Валентин Вутев Индивидуалист 11.39.39 9.55.42 21.35.21 4.36.10 26.11.31
37 99 ветерани Димитър Балански Индивидуалист 11.17.07 10.43.00 22.00.07 4.35.16 26.35.23
38 52 мъже Жеко Стойчев Индивидуалист 16.27.19 7.16.17 23.43.36 4.35.17 28.18.53
39 83 мъже Георги Георгиев незавършил 7.48.28 6.50.33 14.39.01    
40 82 мъже Николай Стамболийски незавършил 6.50.20        
41 7 мъже Калин Василев незавършил 7.37.24        
42 128 мъже Иван Хаджиколев незавършил 8.49.33        
43 113 мъже Николай Дачев незавършил 8.52.48        
44 134 ветерани Йордан Гавазов незавършил 8.55.41        
45 69 мъже Радослав Тасев незавършил 9.13.27        
46 108 мъже Христо Стоянов незавършил 9.44.31        
47 104 мъже Здравко Ламбов незавършил 9.45.30        
48 112 мъже Петър Стоянов незавършил 9.45.30        
49 107 мъже Венцислав Гугов незавършил 10.07.44        
50 106 мъже Станимир Стойчев незавършил 10.07.45        
51 85 мъже Йордан Марков незавършил 10.12.55        
52 86 мъже Стоян Чолаков незавършил 10.12.56        
53 144 ветерани Георги Такев незавършил 10.23.38        
54 25 мъже Димитър Димитров незавършил 10.25.06        
55 146 мъже Чавдар Селински незавършил 10.38.57        
56 94 мъже Никола Григоров незавършил 10.43.55        
57 137 мъже Иво Йонов незавършил 10.43.56        
58 23 мъже Борис Иванов незавършил 11.11.53        
59 105 мъже Огнян Савов незавършил 11.56.10        
60 2 жени Снежана Радева Георгиева незавършил          
61 8 мъже Станислав Стоянов Стоянов незавършил          
62 10 ветерани Лъчезар Жеков Шопов незавършил          
63 12 мъже Владимир Ангелов Конушлиев незавършил          
64 13 мъже Мирослав Павлов Халачев незавършил          
65 14 мъже Милен Илиев  Цветанов незавършил          
66 16 мъже Степан Хайк Папазян незавършил          
67 18 юноши Юлиан Людмилов Попов незавършил          
68 21 мъже Павел Митков Крагуев незавършил          
69 28 мъже Пламен Динков Георгиев незавършил          
70 39 юноши Цветан Лъчезаров Бальовски незавършил          
71 75 мъже Цветан Венциславов Петров незавършил          
72 91 мъже Александър Йорданов Стоименов незавършил          
73 103 мъже Ивайло Герджиков Герджиков незавършил          
74 117 юноши Недко Николаев Дянков незавършил          
75 124 мъже Петър Николаев Николов незавършил          
76 125 мъже Георги Владимиров Вълчев незавършил          
77 130 мъже Пламен  Христов Петков незавършил          
78 131 мъже Веселин  Георгиев Георгиев незавършил          
79 138 мъже Георги Иванов Иванов незавършил          
80 139 мъже Иван Стефанов Георгиев незавършил          
81 143 мъже Валентин  Гутев незавършил          
82 144 ветерани Георги Маринов Таков незавършил          
83 145 мъже Гавраил Василев Митковски незавършил          
84 146 мъже Чавдар Митков Селински незавършил          
85 147 ветерани Марио Любомиров Тодоринов незавършил          
86 148 ветерани Лъчезар Цветанов Бальовски незавършил          
87 149 ветерани Вълко  Вълков незавършил