BG
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  НОВИНИ
  ПАРТНЬОРИ
  ПОРТФОЛИО
  РЕКЛАМА
  УЕБ ДИЗАЙН И 3D
  ТУРИЗЪМ
  PR СЪБИТИЯ
  ПРОЕКТИ
  ВЕЛО РАЛИ
  МАГАЗИН
  ГАЛЕРИЯ
  "PROFIT" КЛУБ
  КЛУБ "КРИВА СПИЦА"
  КОНТАКТИ
ВЕЛО РАЛИ "ПАРАЛЕЛНА ВСЕЛЕНА ОРФЕЙ 2005" (2, 3, 4 юли 2006г.)
 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В състезанието имат право на участие всички лица отговарящи на посочените по долу условия, като са в следните възрастови граници:
юноши и девойки от 16 до 18 год. ( само в отбор ),
мъже и жени от 18 до 40 год. и ветерани над 40 год.

1. Всички участници в състезанието трябва да бъдат в туристически комплекс
" Пещерняк " гр.Чепеларе на 01 юли ( петък ), най-късно до 20 h., за да получат инструкции, състезателни номера, карта на маршрута, паспорт и да подпишат декларация според правилата за участие.
2. Организатора и контролната комисия правят задължително планинска застраховка и технически преглед на велосипеда.
3. Попълва се и се изпраща заявление за участие посочено на уеб сайта за състезанието най-късно до 12.00 часа на 23 юни 2005 год.
4. Участието се потвърждава с внасяне на таксата за участие, не по късно от 12.00 часа на 24 юни 2005 год.
5. В навечерието на старта ( 01 юли ) се изискват :
- медицинско уверение от личния лекар за добро здравословно състояние издадено не по-късно от 30 юни 2005 год.
- ордер за платена такса ( издава се от банката при плащането на таксата посочена в заявлението ).
- полица за сключена планинска застраховка ( прави се от организатора и е включена в таксата, независимо дали лицето вече има такава ).
- Попълнена и лично подписана декларация, че са изпълнени всички изисквания и ,че участника в състезанието е съгласен с правилника.
- бележка от контролната комисия за технически изправен велосипед ( задължително маунтин байк без значение на марката, достатъчно здрав за подобно трасе ), наличие на вело каска и ръкавици.
6. Отбори се формират от 2 състезателя. Фирми, клубове и организирани състезатели могат да участват с повече от един отбор.
7. В отбор се допускат две лица на възраст между 16 и 18 години, само при представено писмено съгласие на родителите от 2005 год. и за конкретното състезание.
8. В състезанието не се допускат участници неотговарящи на условията и не съгласни с правилника на организатора.
9. Краен срок за изпращане на заявление - 12.00 часа на 1 юни 2005 год.
10. Краен срок за плащане и записване - 12.00 часа на 24 юни 2005 год.
11. Желаещите да участват в състезанието след изтичане на крайният срок за записване, заплащат таксата в двоен размер.

Забележка! При отказ на участие след записване и плащане на таксата, същата не се изплаща обратно.Декларация

(попълва се при пристигане в гр. Чепеларе, преди състезанието)


Аз ……………………………………………………………………………………………… ( трите имена )


ЕГН : ………………..., л.к. №. ……………….., издадена от .……………………..


Декларирам, че съм запознат (а) и съм съгласен (а) с условията и правилника за участие в състезание по планинско колоездене "Паралелна Вселена - Орфей 2005" което се провежда на 02, 03 и 04 юли 2005 г. в Родопите и се организира от Паралел Юнивърс.
Инструктиран (а) съм за опасностите по трасето и се задължавам да не излагам на опасност мен и останалите състезатели.
Нося сам (а) отговорност при всякакви злополуки по време на състезанието.
При невъзможност да продължа състезанието или не взема своевременно заверки от съдиите, задължително се прибирам в база 1 или 2 и информирам съдийския състав или организатора за моето отпадане от състезанието.
За неспазване на правилника, условията за участие и препоръките поставени от организатора и съдийския състав, сам (а) нося отговорност за последствията.
Направена ми е планинска застраховка от организатора, представил (а) съм медицинско уверение за добро здравословно състояние (необходимо за този период) издадено от компетентните органи и декларация със съгласието на
родителите ми за участие в състезанието ( само за участници от 16 до 18 години ).
Представил (а) съм всички документи изисквани от организатора и нося сам (а) отговорност при повреда на личният ми велосипед и произтеклите от това вреди , както и за инциденти при не използване на лични предпазни средства по време на състезанието.

Дата: …………………….. ……………………………. гр. Чепеларе

................................................
( подпис на декларатора )


© Parallel Universe. Всички права запазени