BG
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  НОВИНИ
  ПАРТНЬОРИ
  ПОРТФОЛИО
  РЕКЛАМА
  УЕБ ДИЗАЙН И 3D
  ТУРИЗЪМ
  PR СЪБИТИЯ
  ПРОЕКТИ
  ВЕЛО РАЛИ
  МАГАЗИН
  ГАЛЕРИЯ
  "PROFIT" КЛУБ
  КЛУБ "КРИВА СПИЦА"
  КОНТАКТИ
ВЕЛО РАЛИ "ПАРАЛЕЛНА ВСЕЛЕНА ОРФЕЙ 2005" (2, 3, 4 юли 2006г.)
 
 
ПРАВИЛНИК

1. В състезанието се допускат само участници отговарящи на условията поставени от организатора.
2. Всеки участник задължително попълва и подписва лично декларация за съгласие с условията и правилника на организатора.
3. Всеки участник получава индивидуален състезателен номер и паспорт, които са неразделна част по време на състезанието.
4. Състезателят е длъжен да пази и предоставя състезателния си паспорт на всички контроли. Контролите заверявящи с печати паспортите са с отличителни знаци и на обявени от организатора места.
5. Състезателите нямат право да се отклоняват от маркираното за състезанието трасе.
6. Moже да се почива в страни на трасето, така че да не се пречи на останалите състезатели.
7. Решението на организатора, съдийския и контролен състав не подлежи на оспорване.
8. Независимо от препятствията по трасето, състезателното време на всички участници тече без прекъсване.
9. Задължително е използването на вело каска и ръкавици. Без тях участникът се отстранява и не се допуска до състезанието.
10. Забранява се на състезателите да карат голи ( изисквания към екипа няма ).
11. Задължително се спазват правилата за движение по пътищата изисквани от КАТ-България.
12. Забранява се употребата на алкохол и други упойващи вещества по време на състезанието.
13. По време на състезателния етап е забранено движението по трасето на колоездачи неотговарящи на условията на организатора.
14. За неприлично поведение от страна на състезателя или неговите придружители, същият се дисквалифицира.
15. При пукане на гума или техническа повреда на велосипеда, състезателя сам отстранява повредата и продължава състезанието. Носенето на велосипеда до края на етапа също се зачита за финиширане, но времето тече и има вероятност да изпусне контролите. В такъв случай състезателят отпада.
16. Състезателя може да потърси помощ от колегите си, като тяхното време също тече. При условие, че състезателят потърси техническа помощ от организатора или контролите, същият отпада от състезанието.
17. При необходимост от медицинска помощ се вземат допълнителни мерки от "Х" контролите, организатора, медицинският екип и Планинска Спасителна Служба.
18. Старта на всички етапи е масов. Състезателното време се отчита с точност една секунда от GPS приемник Magelan SporTrak .
19. Отбори в които присъства лице от 16 до 18 години, трябва да представят писмено съгласие от родителите на лицето за участието му в състезанието. В противен случай лица под 18 години не се допускат за участие от съображения за сигурност.
20. Лица от 16 до 18 год. участват само в отбори по двойки, не се допускат индивидуално.
21. При отказ на състезател, невъзможност да продължи или голяма техническа повреда е необходимо незабавно да се информират съдиите, контролите и организатора. Състезателят отпада от състезанието.
22. Носенето на дрехи, резервни гуми, части и други принадлежности по трасето е разрешено само, ако се носят лично от състезателя в раница.
23. Ако един от двамата участници в отбора се откаже или отпадне, отбора се разпада и не участва в отборното класиране. Другият участник има право да продължи за индивидуалното класиране.
24. Класирането е индивидуално и отборно, като състезателите от отбора участват и в индивидуалното класиране.
25. Класиране на отбор се прави само при финиширане и на двамата съотборници, като се отчита времето на последният. Максималната разлика във времената на първия и втория състезател в отбора не трябва да надвишава 2 минути. При разлика по голяма от две минути, засечена от контролите и съдийте, отбора се разпада и не участва в отборното класиране.
26. Всички състезатели от отборите участват и в индивидуалното класиране. Индивидуалното класиране е в три категории: юноши и девойки ( класират се освен отборно и индивидуално, но участват само в отбор ), мъже, жени и ветерани.
27. Спирането за заверка на паспорта при контролите е задължително. Контролите ще бъдат на указаните преди старта места в определен интервал от време. Ако състезателят не влезе в контролата през този интервал от време той отпада от състезанието, но е длъжен да пристигне в базата и да уведоми съдийския състав и организатора. Първи етап: 1 - контрола затваря 3 часа след старта, 2 - контрола затваря 6 часа след старта, 3 - контрола затваря 10 часа след старта. Втори етап: 1 - контрола затваря 3 часа след старта, 2 - контрола затваря 6 часа след старта, 3 - контрола затваря 10 часа след старта. Трети етап: 1 - контрола затваря 2 часа след старта, 2 - контрола затваря 4 часа след старта, 3 - контрола затваря 6 часа след старата.
28."Хикс" контролите са поставени на не известни за състезателите места по трасето. Те ще следят за спазването на регламента от страна на състезателите и ще записват в движение номера и междинното време на всеки участник.
29. Дисквалифицираните и отказалите се състезатели продължават или се връщат съответно до бази 1, 2 или 3 и губят правото си да карат по трасето до завършване на състезанието. Същите самостоятелно се транспортират до гр.Чепеларе и ако желаят посрещат финалистите.
30. На финала състезателят предава паспорта си с всички заверки и времена отчетени от контролите, което удостоверява неговото право на участие в класирането.
31. За неспазване на правилника и нарушения на някоя от точките, състезателят се дисквалифицира веднага.

Допълнителни разпоредби

- Трасето за състезанието ще е маркирано с характерни и предварително обявени знаци. Опасните участъци по трасето ще са означени с предупредителни знаци !
- Ако няма знак за промяна, по маршрута се кара само направо.
- Забранява се движението на лични и придружаващи автомобили по маршрута по време на състезателния етап. Ако по време на етапа се окаже външна помощ от придружаващ автомобил без знанието на организатора, контролите и "Х" контролите дисквалифицират състезателя.
- Състезателите имат право да бъдат придружавани от лични автомобили и да получават техническа помощ от тях или организатора само след края на състезателния етап. Автомобилите и придружителите могат да се срещат и да очакват състезателите само на база 2, база 3 и старт / финала в гр. Чепеларе.
- Всеки състезател трябва да се движи и да финишира с велосипеда с които е започнал състезанието.
- Организатора не носи отговорност при повреда на велосипеда по време на състезанието и произтеклите от това вреди за колоездача, както и за инциденти при неизползване на лични предпазни средства.
- Осигурен е бус за личен багаж на състезателя, който не му е необходим по време на състезателните етапи. Този багаж може да бъде сак или раница с максимален обем до 50 литра.
- Всички услуги извън планинската застраховка, нощувките и придружаващия бус за багажа се заплащат допълнително и на място.
- Организатора запазва правото си на несъществени промени и допълнения относно състезанието, както и промяна на мястото и датата на старта при извънредни обстоятелства.
- Обявяването на победителите - 04 юли гр.Чепеларе - ще се направи след финиширането на последния състезател.
- На 02 и 03 юли съответно на база 2 и 3 ще се обявят временните класирания.


© Parallel Universe. Всички права запазени