BG
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  НОВИНИ
  ПАРТНЬОРИ
  ПОРТФОЛИО
  РЕКЛАМА
  УЕБ ДИЗАЙН И 3D
  ТУРИЗЪМ
  PR СЪБИТИЯ
  ПРОЕКТИ
  ВЕЛО РАЛИ
  МАГАЗИН
  ГАЛЕРИЯ
  "PROFIT" КЛУБ
  КЛУБ "КРИВА СПИЦА"
  КОНТАКТИ
ВЕЛО РАЛИ "ПАРАЛЕЛНА ВСЕЛЕНА РОДОПИ 2004" ( 22,23 и 24 май)
 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В състезанието имат право на участие всички лица
отговарящи на посочените по долу условия, като са в следните
възрастови граници: юноши и девойки от 16 до 18 год. ( само в отбор ),
мъже и жени от 18 до 40 год. и ветерани над 40 год.

1. Всички участници в състезанието трябва да бъдат в
гр.Пловдив на 21 май ( петък ), най-късно до 20 h.,
за да получат инструкции, състезателни номера, карта на маршрута, паспорт и да подпишат декларация според правилата за участие.
Ще бъде осигурена нощувка в хотели с две звезди
( допълнително се заплаща ).
2. Организатора и контролната комисия правят задължително
планинска застраховка и технически преглед на велосипеда.
3. Попълва се и се изпраща заявление за участие посочено на
уеб сайта за състезанието най-късно до 06 май 2004 год.
4. Участието се потвърждава с внасяне на таксата за участие,
не по късно от 6 май 2004 год.
5. В навечерието на старта ( 21 май ) се изискват :
- медицинско уверение от личния лекар за добро здравословно
състояние издадено не по рано от 19 май 2004 год.
- ордер за платена такса ( издава се от организатора, пощата или
банката в зависимост от начина на плащане посочен в заявлението ).
- полица за сключена планинска застраховка ( прави се от
организатора и е включена в таксата, независимо дали
лицето вече има такава ).
- Попълнена и лично подписана декларация, че са изпълнени всички изисквания и ,че участника в състезанието е съгласен с правилника.
- бележка от контролната комисия за технически изправен велосипед ( задължително маунтин байк без значение на марката, достатъчно здрав
за подобно трасе ), наличие на вело каска и ръкавици.
6. Отбори се формират от 3 състезателя. Фирми, клубове и организирани състезатели могат да участват с повече от един отбор.
7. В отбор се допускат до две лица на възраст между 16 и 18 години,
само при представено от ръководителя на отбора писмено съгласие на родителите от 2004 год. и за конкретното състезание.
8. В състезанието не се допускат участници неотговарящи на
условията и не съгласни с правилника на организатора.
9. Официален срок за изпращане на заявление - 06 май 2004 год.
10. Краен срок за плащане и записване - 6 май 2004 год.


Забележка! При отказ на участие след записване и плащане
на таксата, същата не се изплаща обратно.


Декларация

(попълва се при пристигане в Пловдив, преди състезанието)

Аз ………………………………………………………………………………………………………
( трите имена )
ЕГН : ………………..., л.к. №. ……………….., издадена от .……………………..

Декларирам, че съм запознат (а) и съм съгласен (а) с условията и правилника за участие в състезание по планинско колоездене "Паралелна Вселена - Родопи 2004" което се провежда на 22, 23 и 24 май 2004 г. на територията на парк Родопи и се организира от Паралел Юнивърс.
Инструктиран (а) съм за опасностите по трасето и се задължавам да не излагам на опасност мен и останалите състезатели.
Нося сам (а) отговорност при всякакви злополуки по време на състезанието.
При невъзможност да продължа състезанието или не взема своевременно заверки от съдиите, задължително се прибирам в база 1 или 2 и информирам съдийския състав или организатора за моето отпадане от състезанието.
За неспазване на правилника, условията за участие и препоръките поставени от организатора и съдийския състав, сам (а) нося отговорност за последствията. Направена ми е планинска застраховка от организатора, представил (а) съм медицинско уверение за добро здравословно състояние (необходимо за този период) издадено от личният ми лекар и декларация със съгласието на родителите ми за участие в състезанието
( само за участници от 16 до 18 години ).
Представил (а) съм всички документи изисквани от организатора и носия сам (а) отговорност при повреда на личният ми велосипед и произтеклите
от това вреди , както и за инциденти при не използване на лични предпазни средства по време на състезанието.

Дата: …………………….. ……………………………. Гр. Пловдив
( подпис на декларатора )


© Parallel Universe. Всички права запазени